Blog

Lees hier de blogs van De Digitale Zorg.

Kraamzorg Madelief en de Digitale Zorgwerkplek

 

Nieuw leven ondersteunen door een persoonlijke aanpak met gepassioneerde en ervaren kraamzorg professionals. Kraamzorg Madelief is opgericht door vijf  kraamverzorgenden met jarenlange ervaring in de praktijk. Begin 2022 stelden zij zich de vraag hoe Madelief een vervolgstap kon nemen bij het verder digitaliseren van de werkprocessen. Zodoende kwamen zij via een zoekactie bij De Digitale Zorg BV terecht.

 

De Digitale Zorg: de organisatie is sinds 2018 van start gegaan met de ondersteuning bij het digitaliseren van werkprocessen onder de naam De Digitale Zorgwerkplek. Deze dienstverlening is schaalbaar, betaalbaar en biedt voldoende ruimte voor maatwerk en een hoge mate van service.  In juli 2022 behaalde De Digitale Zorg haar ISO27001 en NEN7510 certificaten. 

 

Truus van Bommel van kraamzorg Madelief: ‘na een vliegende start ondervonden wij direct hoe de Digitale Zorg hun dienst Werkplekbeheer levert: met zeer korte lijnen naar onze organisatie en altijd een adequate oplossing voor vragen die wij stellen’.  De aanvankelijke keuze om werkplekbeheer buiten de deur te zetten was voor ons meteen duidelijk. Het service model van De Digitale Zorg past bij onze behoefte en wij hoeven ons niet druk te maken over het plaatsen van een vacature, opleidings- en werkplekkosten en het risico op uitval van een ICT medewerker. 

 

Zowel kraamzorg Madelief als De Digitale Zorg zijn overtuigd dat bij de huidige ontwikkelingen binnen de kraamzorg sector, de Digitale Zorgwerkplek een passende oplossing is.

 

Voor meer informatie:

Kraamzorg Madelief                                                                                                                                                                             De Digitale Zorg (Hugo Tolsma)

info@kraamzorgmadelief.nl                                                                                                                                                              hugo@dedigitalezorg.nl 

078 2050220                                                                                                                                                                                           06 51951794

 

De Digitale Zorg behaalt de NEN7510 & ISO27001

 De Digitale Zorg voert werkplekbeheer en cliënttevredenheidsonderzoek uit voor zorginstellingen. Bij het uitvoeren van onze diensten, is het voor onze collega’s van essentieel belang dat er veilig gewerkt wordt. Daarom hebben we ervoor gekozen om de informatiebeveiliging standaard ISO 27001 en NEN 7510 te behalen.

We kunnen na de succesvolle certificering dan ook met trots melden dat de Digitale Zorg ‘ISO 27001 en NEN 7510’ gecertificeerd is. Als logische vervolgstap zullen we onze diensten dan ook verder uitbreiden zodat deze goed aansluiten op de interne processen van onze Klanten!

Onderzoek Cliëntportaal

 

De Digitale Zorg heeft binnen en buiten haar klantengroep navraag gedaan naar het gebruik van het cliëntportaal .Het doel van deze enquête is om te begrijpen hoe zorginstellingen omgaan met het ter beschikking stellen van het dossier aan hun cliënten. We bedoelen hier niet inhoudelijke vragen over het dossier en de zorgverlening  maar vragen met betrekking tot het inloggen, gebruikers vragen en techniek. Een cliëntportaal is het verlengstuk van het Elektronisch Cliënten Dossier waarmee de cliënt of diens verwanten toegang krijgt tot hun eigen onderdeel van het dossier wat een zorginstelling bijhoud over de cliënt. De zorginstelling is daarmee verantwoordelijk voor de toegang, beschikbaarheid en gebruikersvragen.

 

De enquête is verzonden aan kwaliteitsmedewerkers, managers ICT en applicatie-beheerders. Bij kleinschalige zorgbedrijven hebben we de enquête aan de directie verzonden.  

 

Heeft de cliënt/familie toegang tot één aanspreekpunt voor alle gebruikers vragen aangaande het cliëntportaal?

 

De meerderheid, ongeveer 60%, heeft één aanspreekpunt voor alle gebruikers vragen. In een enkel geval had iedere bewoner heeft een zorgverantwoordelijke die aanspreekpunt is, en ook andere zorgmedewerkers worden geraadpleegd kunnen worden. In een aanzienlijk deel, namelijk ongeveer 40%, had de cliënt of diens verwanten twee of meerdere aanspreekpunten voor hun vragen. 

 

Vindt u dat het beantwoorden van gebruikersvragen over het cliëntportaal tot de taken van de zorgprofessional behoort?

 

Binnen het management is  65% van mening dat het beantwoorden van de gebruikers vragen tot het takenpakket van de zorgprofessional behoort. 

 

Vindt de zorgprofessional dat het beantwoorden van gebruikersvragen over het cliëntportaal tot haar taken behoort?

De zorgprofessional kan zich redelijk vinden in de mening van het management. Namelijk 55% vindt dat het beantwoorden van gebruikersvragen tot het takenpakket behoort. 

 

Ziet u een gebruikersvraag of gebruik van het cliëntportaal als aanleiding om een klanttevredenheidsmeting uit te voeren ten aanzien van de geleverde zorg- en dienstverlening?

 

Een flink deel van de ondervraagden, namelijk 55%, vindt dat een gebruikersvraag of het gebruik van het cliëntportaal aanleiding geeft tot het uitvragen van de clienttevredenheid. Uitgaande van de beantwoording van de laatste vraag, wordt het management maandelijks gevoed met klantbeoordelingen. Echter, op de vraag hoe vaak de betreffende zorginstelling de uitvraging doet, blijkt dat meer dan 80% de meting slechts jaarlijks (55%) of in zijn geheel niet uitvoert (30%). 

 

Daarmee kan gezegd worden dat de behoefte om de cliënt meer te betrekken in het beoordelen van de geleverde zorg- en dienstverlening, stijgt. De daadwerkelijke actie daartoe ligt echter nog ver weg van de ambities. Veel zorginstellingen leggen de taak voor het beantwoorden van gebruikersvraag bij de professional maar missen hier echter de kans om ook de klantbeoordeling vast te leggen. Gezien de werkdruk, lijkt het onwenselijk om de taakstelling inzake klantbeoordeling bij de professional neer te leggen. Immers, dezelfde kwaliteit van zorg- en dienstverlening wilt u terug te zien in de opvolging van een klantbeoordeling bij uw cliënten.

 

De Digitale Zorg is opgericht voor werkplekbeheer,  eerstelijns ondersteuning en klant- en medewerkerstevredenheid metingen. Lees meer over wat wij voor u kunnen betekenen.

Privé of zakelijk gebruik van een mobieltje?

In de zorg is het normaal dat je op een mobiel apparaat bij de cliënt je rapportages maakt, een protocol of medicatie opvraagt, via messenger communiceert met collega’s en, indien nodig, tijd schrijft. Mobiel werken is nuttig en efficiënt. In de zorg wordt digitaal werken dus gestimuleerd. Leveranciers bieden de mogelijkheid om informatie te delen of te verwerken via hun apps. Deze apps kan de eindgebruiker installeren op zijn privé toestel. Maar dit roept allerlei vragen op. In onze blog beantwoorden we vragen over mobiel werken en gaan in op overwegingen die je maakt als je besluit om een mobiele werkplek aan te schaffen. 

 Hoe veilig is het als je de werkzaamheden met een privé toestel registreert?

 Telefoons en tablets hebben de afgelopen tien jaar grote sprongen gemaakt qua rekensnelheid en functionaliteiten. Het ‘mobieltje’ is tegenwoordig net zo krachtig als een gemiddelde desktop pc of laptop. De mogelijkheden op een mobiele werkplek zijn dan ook legio: sociale media, games, bankzaken regelen, et cetera. Omdat er zoveel gebruik gemaakt wordt van mobiele apparaten, zijn ze steeds vaker het doelwit voor hackers en scammers. Zij proberen op allerlei manieren toegang te krijgen tot informatie wat ze kunnen misbruiken of doorverkopen. Omdat zorgorganisaties cliënt gevoelige data in hun bezit hebben is het essentieel om ervoor te zorgen dat deze data veilig blijft. En het is voor een organisatie lastig om te controleren wat er op een privé toestel gebeurd. “Is het wel goed beveiligd?”, “Wie heeft toegang tot de mobiele werkplek en dus tot gevoelige data?”, “Welke apps zijn op de mobiele werkplek geïnstalleerd?”. Dit zijn risico’s die in te dekken zijn: hou het privé toestel privé en laat alle werkgerelateerde zaken uitvoeren op een goed beheerde en beveiligde mobiele werkplek. Hiermee zorg je controle over wat er wel kan en niet mag en verklein je de risico’s op datalekken aanzienlijk. 

 Bij de Digitale Zorg zijn we dagelijks bezig met vraagstukken rondom ‘mobiel werken’. De dienstverlening werkplekbeheer is ontstaan uit de behoefte van klanten die tijdens het selecteren van software voor de keuzes rondom hardware en beveiliging kwamen te staan. Uit ervaring weten we dat iedere applicatie zijn eigen (systeem)vereisten kent, maar dat u de zorgprofessional faciliteert met verschillende applicaties die allemaal en altijd goed moeten functioneren op een en dezelfde werkplek. Dat klinkt logisch, maar is door het uitgebreide aanbod van apps en verschillende systeemvereisten er niet makkelijker op geworden!

 

 

Van service consultant naar zelfstandig ondernemer

Gideon Buurma is sinds 2018 zelfstandig ondernemer bij De Digitale Zorg. Als service consultant heeft hij dankzij de nodige kennis- en ervaring met de zorg en ICT, een service organisatie opgericht met als doel veilig werkplekbeheer en klanttevredenheidsmetingen uit te voeren voor zorgbedrijven. 

In 2006 startte Gideon bij zijn eerste werkgever, TTS Technology To Serve. Dit familiebedrijf ontwikkelt ECD software voor zorginstellingen en is inmiddels overgenomen door Myneva Benelux BV. Zonder ervaring in de zorg, kwam Gideon vanuit zijn servicedesk functie over de vloer bij de klant. Het directe contact met de eindgebruikers en applicatiebeheerders gaf goed inzicht in hoe de zorgwereld functioneert. Gideon was verantwoordelijk voor het behandelen van tickets, implementeren van ECD’s en het geven van trainingen op het gebruik van ICT in de zorgomgeving. 

Gedurende zijn loopbaan bij TTS werd het werken met mobiele apparaten steeds belangrijker. Veel zorgprofessionals registreren aan de bron, wat zoveel betekent dat zij hun uren en rapportages onderweg of tijdens de dienst doorgeven. Doordat de organisaties zelf niet de expertise in huis hadden om de gebruikers goed te ondersteunen, kwamen veel vragen over het mobiel werken bij de servicedesk van TTS uit. Om die reden kwam Gideon op het idee om deze gebruikers op de juiste manier te ondersteunen door goed ingerichte apparaten uit te leveren bij de klant, en op afstand te beheren. 

Om de dienst de juiste aandacht te geven is er voor gekozen De Digitale Zorg op te richten. Onze organisatie die de focus legt op het ontzorgen van zorgorganisaties op gebied van mobiele ICT; zorgprofessionals ondersteunen op gebied van registratie, rapportages en andere gebruikers vragen. Het is namelijk zo dat niet alle vragen waar de zorgprofessional mee zit, technische problemen zijn. Soms heeft de medewerker een duwtje in de juiste richting nodig. Door beschikbaar te zijn voor gebruikersvragen en direct ondersteuning te bieden en door mee te kijken op het apparaat, zorg je ervoor dat de zorgprofessional voldoet aan zijn registratieverplichtingen. 

We zijn inmiddels drie jaar onderweg en hebben zo’n 200 werkplekken in beheer. Naast het werkplekbeheer biedt de Digitale Zorg ook klanttevredenheidsmetingen aan. Het is Gideon zijn ambitie om de komende jaren een gezonde groei door te zetten en te investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Over De Digitale Zorg

Onze organisatie is ontstaan vanuit de wens om bij de implementatie van een elektronisch cliëntendossier ook de tablets te installeren. Alleen is het beheer van de mobiele werkplek een specialisatie op zich. Daarom bedienen we zorgorganisaties zonder IT-afdeling, zodat zij zonder problemen zorg kunnen registreren bij de cliënt aan het bed of de keukentafel.

Contact

Neem contact op met ons om uw uitdagingen met uw mobiele werkplek in de zorg of cliënttevredenheidsonderzoek te bespreken.

Gaat u akkoord met ons privacybeleid?