Cliënttevredenheidsonderzoek

Wat gaat goed en wat kan beter? Uw cliënten weten het

Uw cliënten weten het best wat goed gaat en wat beter kan. Ongeacht of een cliënttevredenheidsonderzoek verplicht is of niet: zo’n onderzoek is altijd een slimme keuze. Alleen wilt u uw cliënten niet te veel belasten met ingewikkelde enquêtes en wilt u niet te lang wachten op de resultaten. Daarom biedt De Digitale Zorg het telefonische cliënttevredenheidsonderzoek. Zo maakt u het makkelijker voor uw cliënten om te reageren en voor ons om door te vragen waar nodig. Ook heeft u de resultaten snel binnen, zodat u direct weet wat u nog kunt verbeteren.

Wilt u weten waar u nog kunt verbeteren? Neem contact op om het tevredenheidsonderzoek te starten.

De voordelen van cliënttevredenheidsonderzoek door De Digitale Zorg

  • Meer en snellere feedback: wij voeren het onderzoek telefonisch uit. Daardoor heeft u sneller de resultaten binnen en ontvangt u van meer cliënten feedback;
  • Combinatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek: het onderzoek is als een enquête opgesteld, maar wij vragen ook door om te achterhalen waarom een cliënt een bepaald antwoord geeft. Zo blijft de feedback niet hangen in algemeenheden, maar weet u precies wat u goed doet en wat beter kan;
  • Escalatie indien nodig: mocht een cliënt een probleem hebben dat nog niet bekend is binnen de organisatie, dan escaleren we richting de leidinggevende. Zo blijven onuitgesproken zaken niet te lang sudderen;
  • Binnen een maand het rapport: u ontvangt de resultaten binnen een maand. Wij kunnen door cliënten telefonisch op te volgen namelijk sneller de feedback verzamelen;
  • Meerdere contactmomenten per jaar: wilt u doorlopend verbeteren en continu de vinger aan de pols houden? Aangezien het onderzoek niet langer dan een maand loopt, kunt u elk kwartaal weer een nieuw feedbackmoment opzetten.

Een andere benadering van onderzoek

De meeste onderzoeksbureaus die cliënttevredenheidsonderzoek doen, werken met e-mails en formulieren per post. Wij hebben een andere aanpak gekozen, omdat de respons op e-mail en post vaak te laag is om er een goede conclusie uit te trekken. Ook moet er vaker herinnerd worden, omdat e-mails en post snel vergeten worden.

Door cliënten of familieleden persoonlijk te bellen, maken we het eenvoudiger voor ze om te reageren. Ze worden proactief benaderd, waardoor het aantal mensen dat reageert, hoger is. Ook zijn de antwoorden die we verzamelen uitgebreider, aangezien we kunnen doorvragen. Deze methode blijkt prettiger voor de cliënt en informatiever voor de zorgorganisatie.

Wilt u ook weten wat er bij uw cliënten speelt? Neem contact op met ons voor het cliënttevredenheidsonderzoek.